آپدیت جدید دانگل MRT منتشر شد
آپدیت جدید دانگل MRT منتشر شد

آپدیت جدید MRT منتشر شد

 

دانگل قدرتمند MRT آپدیت جدید خود را برای گوشی های ویوو VIVO منشتر کرد.

 

VERSION:3.69

 

قابلیت های افزوده شده:

Add VIVO V19 Factory Reset

Add VIVO Y1s Factory Reset

Add VIVO S7_5G Factory Reset

Add VIVO X50 Factory Reset

Add VIVO X50pro Factory Reset

Add VIVO X50pro+ Factory Reset

Add VIVO Z6 Factory Reset

Add VIVO IQOOZ1X Factory Reset

Add VIVO iqoou1 Factory Reset

Add VIVO IQOOU1X Factory Reset

Add VIVO IQOO3 Factory Reset

Add VIVO IQOO5 Factory Reset

Add VIVO IQOO5PRO Factory Reset

Add VIVO IQOONEO3 Factory Reset

Add VIVO Y30 Factory Reset

Add VIVO NEX3S Factory Reset