آپدیت جدید میراکل ورژن2.19 منتشر شد
آپدیت جدید میراکل ورژن۲.۱۹ منتشر شد

آپدیت جدید میراکل ورژن۲.۱۹ منتشر شد

 

باکس Miracle  آپدیت جدید جود را برای مدل های هواوی منتشر کرد

 

VERSION:2.19

 

:قابلیت های افزوده شده

  1. Add Huawei MTK (6761-6873) Supported.
  2. Add New Huawei Models Supported.

    Huawei TNN-AN00

    Huawei WKG-AN00

    Huawei FRL-AN00a

    Huawei DVC-AN00

    Huawei DVC-AN20

    Huawei Nova8 SE

    Huawei KKG-AN00

    Huawei MXW-AN00

    Huawei TNNH-AN00

    Huawei KAS-AL10

  1. Improved Some Functions.