آپدیت جدید HYDRA منتشر شد
آپدیت جدید Hydra ورژن ۱.۰.۱.۲۸ منتشر شد

آپدیت جدید Hydra ورژن ۱.۰.۱.۲۸ منتشر شد

 

دانگل حرفه ای هیدرا در آپدیت جدید خود بیش از صدها مدل گوشی هواوی را به لیست خود اضافه کرد. در این آپدیت جدید خدماتی از قبیل Repaire IMEI, FRP, Huawei ID و… ارائه داده است.

 

امکانات جدید :

[Added] – OPPO Qualcomm OFP Firmware Extract

[Added] – Huawei Hisilicon Partition Manager – Fastboot (List Partition, Read Partition, Erase Partition, Write Partition)

Note: Bootloader mustbe unlocked. You may Temporary Unlocked BL or Temporary Using FactoryFastboot

[Added] – Huawei Hisilicon Partition Manager – Factory Mode/USB1 (List Partition, Read Partition, Erase Partition, Write Partition)

Note : Supported Kirin 710, 980 as of Now , You need to Load or initialize Factory Mode In Service Tab

[Added] – Huawei Service Tab Read Phone Information (ADB, Fastboot, Manufacturer Mode)

[Added] – Huawei Service Tab – #Factory Boot

[Added] – Huawei Service Tab – #Bootloader : *USB1 Mode (Temporary Unlock, same function with Load Factory Fastboot), Phone will reboot to fastboot

*Fastboot (Direct unlock BL for RSA 1024 phones for now), Relock Bootloader, Send Bootloader Unlock Code

*Manufacturer Mode (PCUI)(Unlock BL, Relock BL, Read Bootloader) *Current Supported RSA 1024 Via Hydra Server

[Added] – Huawei Service Tab – #Factory Reset/Format Userdata Fastboot, Factory Mode(USB1), Manufacturer Mode

[Added] – Huawei Service Tab – #Factory Reset Protection Remove FRP / Huawei ID : Fastboot, ADB, Factory Mode (USB1), Manufacturer Mode (PCUI)

[Improved] – Auto Port Connection (Manual Select Deprecated)

[Improved] – Software UI

Added Following Huawei Models for

Write Firmware, Repair IMEI A/B, Direct Unlock, Reset FRP (fastboot), Read Bootloader Code, Reset Huawei ID,

Factory Data Reset, Repair Bluetooth, Wi-Fi MAC, Repair S/N, Repair Board S/N, Repair Vendor Code, Repair Country Code

    Huawei P Smart (FIG-L01, FIG-L02, FIG-L03, FIG-L11, FIG-L21, FIG-L22, FIG-L23, FIG-L31)

    Huawei P10 (VTR-AL00, VTR-L29)

    Huawei P10 Lite (PRA-LA1)

    Huawei P10 Plus (VKY-AL00, VKY-L09, VKY-L29)

    Huawei P20 Lite (ANE-L01, ANE-L02, ANE-L03, ANE-L12, ANE-L21, ANE-L22, ANE-L23, ANE-L42, ANE-LX1, ANE-TL00)

    Huawei P8 (GRA-CL00, GRA-CL10, GRA-L03, GRA-L09, GRA-L13, GRA-TL00, GRA-TL10, GRA-UL00, GRA-UL10)

    Huawei P8 Lite 2017 (PRA-L01, PRA-L02, PRA-L03, PRA-L11, PRA-L21, PRA-L22, PRA-L23, PRA-L31, PRA-LX1, PRA-LX3,

    PRA-TL00, PRA-TL10, WAS-LX1, WAS-TL10)

    Huawei P8 Lite (ALE-CL00, ALE-L01, ALE-L02, ALE-L03, ALE-L04, ALE-L21, ALE-L22, ALE-L23, ALE-L32, ALE-L34,

    ALE-L52, ALE-L53, ALE-L62, ALE-TL00, ALE-UL00)

    Huawei P8 Max (DAV-701L, DAV-702L, DAV-703L, DAV-713L)

    Huawei P9 (EVA-AL00, EVA-AL10, EVA-L09, EVA-L09J, EVA-L19, EVA-L29, EVA-TL00)

    Huawei P9 Lite (VNS-L01, VNS-L02, VNS-L03, VNS-L11, VNS-L21, VNS-L22, VNS-L31, VNS-L53, VNS-TL00)

    Huawei P9 Plus (VIE-AL10B, VIE-AL10C, VIE-L09, VIE-L29)

    Huawei Y6 2018 (ATU-L21, ATU-L31, ATU-LX1)

    Huawei Y6 Pro 2017 (SLA-L02, SLA-L22, SLA-TL00)

    Huawei Y6 II (CAM-L03, CAM-L03E, CAM-L21, CAM-L22, CAM-L23, CAM-L32, CAM-L53)

    Huawei Y7 2017 (TRT-LX1)

    Huawei Y7 2019 (DUB-LX1)

    Huawei Y7 Prime 2018 (LDN-L01, LDN-L03, LDN-L21, LDN-LX1)

    Huawei Y7 Prime 2019 (DUB-L21)

    Huawei Y7 Pro 2019 (DUB-L22, DUB-LX2)

    Huawei Y9 2018 (FLA-L22, FLA-L23, FLA-LX2)

    Huawei Ascend G7 Plius (RIO-AL00, RIO-CL00, RIO-L01, RIO-TL00, RIO-UL00)

    Huawei Ascend G8 (RIO-L01, RIO-L02, RIO-L03, RIO-TL00)

    Huawei Ascend Mate 7 (MT7-L09, MT7-TL10)

    Huawei Diego (DIG-AL00, DIG-L01, DIG-L03, DIG-L21, DIG-L22, DIG-L23, DIG-TL10)

    Huawei Enjoy 7 Plus (TRT-AL00, TRT-L01, TRT-L02, TRT-L03, TRT-L21, TRT-L22, TRT-L23, TRT-L53, TRT-TL10)

    Huawei Enjoy 7S (FIG-AL00, FIG-AL10, FIG-TL00, FIG-TL10)

    Huawei Enjoy 8 (LDN-AL00, LDN-AL10)

    Huawei Enjoy 8 Plus (FLA-AL20, FLA-L03, FLA-L21)

    Huawei Enjoy 8e (ATU-AL10, ATU-TL10)

    Huawei Enjoy 9 (DUB-AL00, DUB-AL20, DUB-TL00)

    Huawei Florida (FLA-AL00, FLA-AL10, FLA-TL00, FLA-TL10)

Huawei GT3 (NMO-L01, NMO-L02, NMO-L03, NMO-L21, NMO-L22, NMO-L23, NMO-L31, NMO-L51)

    Huawei GR5 (BLL-L22, KII-L21, KII-L22, KII-L23)

    Huawei Ascend Y6 (SCL-AL00,SCL-CL00, SCL-L01, SCL-L02, SCL-L03, SCL-L04, SCL-L21, SCL-L32,

    SCL-TL00, SCL-TL00H, SCL-TL10, SCL-TL10H, SCL-U03, SCL-U21, SCL-U23, SCL-U31)

    Huawei Honor 4A (SCL-AL00, SCL-CL00, SCL-L01, SCL-L02, SCL-L03, SCL-L04, SCL-L21, SCL-L32, SCL-TL00,

    SCL-TL00H, SCL-TL10, SCL-TL10H, SCL-U03, SCL-U21, SCL-U23, SCL-U31)

    Huawei Honor 4C (CHM-CL00, CHM-CL10, CHM-TL00, CHM-TL00H, CHM-TL10, CHM-TL10H, CHM-U01, CHM-U23, CHM-UL00, CHM-UL10)

    Huawei Honor 5A (CAM-AL00, CAM-CL00, CAM-L03, CAM-L03E, CAM-L21, CAM-L22, CAM-L23, CAM-L32,

    CAM-L53, CAM-TL00, CAM-TL00E, CAM-TL00H, CAM-U22, CAM-UL00, CAM-UL00E)

    Huawei Honor 5C (NEM-AL00, NEM-AL10, NEM-L21, NEM-L22, NEM-L31, NEM-L51, NEM-TL00, NEM-TL00H, NEM-UL10)

    Huawei Honor 5X (KIW-AL10, KIW-AL10G, KIW-AL20, KIW-CL00, KIW-L21, KIW-L22, KIW-L23, KIW-L24, KIW-TL00, KIW-TL00H, KIW-UL00)

    Huawei Honor 6A (DLI-AL10, DLI-L22, DLI-L42, DLI-TL20)

    Huawei Honor 6C (DIG-L21)

    Huawei Honor 6X (BLN-AL10, BLN-AL10A, BLN-AL10B, BLN-AL10C, BLN-L21, BLN-L21HN, BLN-L22, BLN-L22HN, BLN-L23, BLN-TL00, BLN-TL10)

    Huawei Honor 7 (PLK-AL10, PLK-CL00, PLK-L01, PLK-L11, PLK-L21, PLK-TL00, PLK-TL01H, PLK-TL11H, PLK-UL00, PLK-UL00IN, PLK-UL10)

    Huawei Honor 7 Lite (NEM-L21)

    Huawei Honor 7i (ATH-AL00, ATH-CL00, ATH-CL00, ATH-TL00, ATH-TL00H, ATH-UL00, ATH-UL01, ATH-UL06, ATH-UL11, ATH-UL16)

    Huawei Honor 7X (BND-L21, BND-L22, BND-L24, BND-L31, BND-L32, BND-L34)

    Huawei Honor 8 (FRD-AL00, FRD-AL00A, FRD-AL10, FRD-DL00, FRD-L02, FRD-L04, FRD-L09, FRD-L19, FRD-TL00)

    Huawei Honor 8 Lite 2017 (WAS-AL00)

    Huawei Honor 8 Youth Edition (PRA-AL00)

    Huawei Honor 8C (BKK-AL00, BKK-L21, BKK-LX1, BKK-TL00)

    Huawei Honor 8X Max (ARE-AL00)

    Huawei Honor 9 (STF-AL00, STF-AL10, STF-AL20, STF-L09, STF-L14, STF-L19, STF-L29, STF-L39, STF-TL10)

    Huawei Honor 9 Lite (LLD-L21, LLD-L22, LLD-L31, LLD-L32, LLD-TL10)

    Huawei Honor 9 Youth (LLD-AL00, LLD-AL10)

    Huawei Honor 9i (RNE-L22)

    Huawei Honor Changwan 7C (LND-AL30, LND-AL40, LND-TL00, LND-TL10, LND-TL40)

    Huawei Honor Changwan 7X (BND-AL00, BND-AL10, BND-TL10)

    Huawei Honor Changwan 8C (BKK-AL10)

    Huawei Honor Magic (NTS-AL00)

    Huawei Honor Note 8 Premium Edition (EDI-AL10, EDI-DL00)

    Huawei Honor V8 (KNT-TL10, KNT-TL20, KNT-AL10, KNT-AL20, KNT-CL00, KNT-L09, KNT-UL10)

    Huawei Honor V8 Premium Edition (KNT-AL20)

    Huawei Honor V9 (DUK-AL10, DUK-AL20, DUK-AL30, DUK-L09, DUK-TL30)

    Huawei G9 Plus (MLA-TL00, MLA-TL10, MLA-UL00)

    Huawei Nova 2s (HWI-AL00, HWI-TL00)

    Huawei Sensa 4G LTE )H715BL)

    Huawei Straight Talk (H715BL)

    Huawei Maimang 5 (MLA-AL00, MLA-AL10, MLA-CL00)

    Huawei Maimang 6 (RNE-AL00)

    Huawei Mate 10 (ALP-AL00, ALP-L09, ALP-L29, ALP-TL00)

    Huawei Mate 10 Lite (RNE-L01, RNE-L02, RNE-L03, RNE-L21, RNE-L23)

    Huawei Mate 10 Pro (BLA-A09, BLA-AL00, BLA-L09, BLA-L29, BLA-TL00)

    Huawei Mate 8 (NXT-AL00, NXT-AL10, NXT-AL10A, NXT-AL10B, NXT-AL10C, NXT-CL00, NXT-CL00A, NXT-CL00B, NXT-DL00, NXT-TL00B

    (NXT-DL00A, NXT-DL00B, NXT-L09, NXT-L09A, NXT-L09B, NXT-L29, NXT-L29A, NXT-L29B, NXT-TL00, NXT-TL00A)

    Huawei Mate 9 (MHA-AL00, MHA-AL10, MHA-AL10A, MHA-AL10B, MHA-AL10C, MHA-L09, MHA-L09B, MHA-L29, MHA-L29B, MHA-L2AB, MHA-TL00, MHA-TL00A)

    Huawei Mate 9 Lite (BLL-L23)

    Huawei Mate 9 Pro (LON-AL00A, LON-AL00B, LON-AL00C, LON-AL00D, LON-CL00B, LON-L09A, LON-L09B, LON-L29A, LON-L29B, LON-L29C, LON-L29D, LON-TL10B)

    Huawei Mate S (CRR-CL00, CRR-CL20, CRR-L09, CRR-TL00, CRR-UL00, CRR-UL20)

    Huawei MediaPad M2 (M2-801L, M2-801w, M2-802L, M2-803L, M2-A01L, M2-A01w)

    Huawei MediaPad M2 7.0 (PLE-701L, PLE-703L, PLE-703LT)

    Huawei MediaPad M2 8.0 Pro (JDN-L01)

    Huawei MediaPad M3 (BTV-DL09, BTV-W09)

    Huawei MediaPad M3 Lite (HDN-L09, HDN-W09)

    Huawei MediaPad M3 Lite 10 (BAH-AL00, BAH-L09, BAH-W09)

    Huawei MediaPad M3 Lite 8.0 (CPN-AL00, CPN-L09, CPN-W09)

Huawei MediaPad M5 (SHT-AL09)

    Huawei MediaPad M5 PRO (CMR-AL19)

    Huawei MediaPad M5 WiFi (SHT-W09)

    Huawei MediaPad X2 (GEM-701L, GEM-702L, GEM-703L, GEM-703LT)

    Huawei Monet (MON-L19, MON-W19)

    Huawei Nova (CAN-AL00, CAN-AL10, CAN-L1, CAN-L11, CAN-L12, CAN-L13, CAN-L2, CAN-L3, CAN-TL10, CAN-TL20, CAZ-AL00, CAZ-AL10)

    Huawei Nova 2 (PIC-AL00, PIC-CL00, PIC-CL10, PIC-L09, PIC-L29, PIC-TL00)

    Huawei Nova 2 Lite (LDN-L22, LDN-L23, LDN-L29, LDN-LX2)

    Huawei Nova 2 Plus (BAC-AL00, BAC-L01, BAC-L02, BAC-L03, BAC-L09, BAC- L21, BAC-L22, BAC-L23, BAC-TL00)

    Huawei Nova 2i (RNE-L22)

    Huawei Nova 3e (ANE-AL00)

    Huawei Nova Lite (PRA-LX2)

    Huawei Nova Lite Plus (TRT-LX1)

    Huawei Nova Plus (MLA-L1, MLA-L11, MLA-L12, MLA-L13, MLA-L2, MLA-L3)

    Huawei Nova Smart (DIG-L01)

    Huawei Orange Dive 70 (SCL-L01)

    Huawei Texas A1 (H1611)

    Huawei Trinity (TRT-AL00, TRT-TL00)

    Huawei Ascend XT (H1611)

    Huawei Dtab (d-01k, HDN-L1J)

    Huawei G10 (RNE-AL00)

    Huawei G10 Plus (RNE-AL00)

    Huawei G9 (VNS-CL00, VNS-DL00, VNS-TL00)

    Huawei G9 Lite (VNS-AL00)

    Huawei GR3 2017 (DIG-L21)

    Huawei Natasha (NTS-AL00)

Added Huawei Hisilicon Kirin 710, Kirin 710F, Kirin 710A, Kirin 980 CPU by Testpoint for

Reset FRP, Remove Huawei ID, PM (List, Read, Write, Erase Partitions) following models

    Huawei Enjoy 9 Plus (JKM-AL00, JKM-TL00)

    Huawei Honor 10 Lite (HRY-LX1, HRY-LX2, HRY-LX1MEB, HRY-AL00, HRY-AL00a, HRY-AL00, HRY-TL00)

    Huawei Honor 10X Lite (DNN-LX9)

    Huawei Honor 10i

    Huawei Honor 20 (YAL-L21)

    Huawei Honor 20 Lite (HRY-LX1T, LRA-AL00, LRA-TL00)

    Huawei Honor 20 Pro (YAL-AL10, YAL-L41)

    Huawei Honor 20i (HRY-AL00T, HRY-AL00TA, JKM-TL00)

    Huawei Honor 30i (LRA-LX1)

    Huawei Honor 8X (JSN-L11, JSN-L21, JSN-L22, JSN-L23, JSN-L42, JSN-AL00, JSN-TL00)

    Huawei Honor 9C (AKA-L29)

    Huawei Honor 9X (STK-LX1)

    Huawei Honor 9X Lite

    Huawei Honor Magic 2 (TNY-AL00, TNY-TL00)

    Huawei Honor Play 3 (ASK-AL00, ASK-L09, ASK-AL00X, ASK-TL00X)

    Huawei Honor Play 4T (AKA-AL10, AKA-TL10, AQM-AL10, AQM-TL10)

    Huawei Honor V20 (PCT-LX9, PCT-L29, PCT-AL10, PCT-TL10)

    Huawei Honor View 20

    Huawei Mate 20 (HMA-LX9, HMA-L29, HMA-AL00, HMA-TL00)

    Huawei Mate 20 Lite (SNE-LX1, SNE-L22, SNE-L21, SNE-L01, SNE-L23, SNE-L03, SNE-AL00)

    Huawei Mate 20 Pro (LYA-L09, LYA-AL00, LYA-AL10, LYA-L0C, LYA-L29, LYA-TL00)

    Huawei Mate 20 RS (LYA-L29, LYA-AL00P)

    Huawei Mate 20 X (EVR-N29, EVR-AL00, EVR-AN00, EVR-L29)

    Huawei Mate 20 X 5G (EVR-N29)

    Huawei Mate X (TAH-AN00)

    Huawei Nova 3i (INE-LX1r, INE-LX2, INE-LX2R)

    Huawei Nova 4e (MAR-LX2, MAR-AL00, MAR-TL00)

    Huawei Nova 5 Pro (SEA-AL10, SEA-TL10)

    Huawei Nova 5i (GLK-LX1, GLK-LX1U, GLK-LX2, GLK-LX3, GLK-AL00, GLK-TL00)

    Huawei Nova 5T (YAL-L21, YAL-L61, YAL-L71, YAL-L61D)

    Huawei P Smart 2019 (POT-LX1, POT-LX1AF, POT-LX2J, POT-LX1RUA, POT-LX3)

    Huawei P Smart 2020 (POT-LX1A)

    Huawei P Smart Plus (POT-LX1T)

    Huawei P Smart Pro (STK-L21)

    Huawei P Smart S 2020 (AQM-LX1)

    Huawei P Smart Z (STK-LX1, STK-L21, STK-L23B)

    Huawei P smart 2021 (PRA-LX1, PRA-LX2, PRA-LX3)

    Huawei P20 Lite 2019 (ANE-LX1)

    Huawei P30 (ELE-AL00, ELE-L04, ELE-L09, ELE-L29, ELE-TL00)

    Huawei P30 Lite (MAR-LX1A, MAR-LX1M, MAR-L01A, MAR-L21A, MAR-LX2, MAR-LX2J, MAR-LX3A)

    Huawei P30 Lite New Edition (Marie-L21BX)

    Huawei P30 Pro (VOG-AL10, VOG-AL10, VOG-L04, VOG-L09, VOG-L29)

    Huawei P30 Pro New Edition

    Huawei P40 lite E (ART-L29)

    Huawei Y7A (PRA-LX1, PRA-LX2, PRA-LX3)

    Huawei Y7P (ART-L28, ART-L29)

    Huawei Y8P (AQM-L21A)

    Huawei Y8s (JKM-LX1)

    Huawei Y9 2019 (JKM-LX1, JKM-LX2, JKM-LX3, JKM-AL00A, JKM-AL00AIN, JKM-AL00B, JKM-AL00, JKM-TL00)

    Huawei Y9 Prime 2019 (STK-L21, STK-L22, STK-LX3, STK-L01M, STK-L03B)

    Huawei Y9S (STK-L21)

 

جهت خرید این دانگل اینجا کلیک نمایید.

همچنین جهت مشاهده ی لیست کامل موجودی باکس و دانگل نیز اینجا کلیک نمایید.