آپدیت جدید Z3X Pro ورژن 42.10 منتشر شد
آپدیت جدید Z3X Pro ورژن ۴۲.۱۰ منتشر شد

آپدیت جدید Z3X Pro ورژن ۴۲.۱۰ منتشر شد

 

باکس قدرتمند Z3X PRO Gold بعد از مدت ها آپدیت خود را برای گوشی های سامسونگ منتشر کرد

 

امکانات جدید :

Added exclusive functions:

– SM-A013F (Repair and patch CERT without root) – first in the world

– SM-A013G (Repair and patch CERT without root) – first in the world

– SM-A013M (Repair and patch CERT without root) – first in the world

– SM-A022F (Repair and patch CERT without root) – first in the world

– SM-A022G (Repair and patch CERT without root) – first in the world

– SM-A022M (Repair and patch CERT without root) – first in the world

– SM-A125F (Repair and patch CERT without root) – first in the world

– SM-A125M (Repair and patch CERT without root) – first in the world

– SM-A125N (Repair and patch CERT without root) – first in the world

– SM-A315F (Repair and patch CERT without root) – first in the world

– SM-A315G (Repair and patch CERT without root) – first in the world

– SM-A315N (Repair and patch CERT without root) – first in the world

– SM-A325F (Repair and patch CERT without root) – first in the world

– SM-A415F (Repair and patch CERT without root) – first in the world

– SM-M013F (Repair and patch CERT without root) – first in the world

– SM-M022G (Repair and patch CERT without root) – first in the world

attention: you will see *0011# imei cert fail, but phone will see network. so not worry. all ok.

– SM-E625F (Flashing, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)

– SM-F127G (Flashing, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)

– SM-M127F (Flashing, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)

– SM-M127G (Flashing, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)

– SM-G525F (Flashing, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)

– SM-G780F (Flashing, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)

– SM-G781B (Flashing, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)

– SM-A525F (Flashing, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)

– SM-A525M (Flashing, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)

– SM-A5260 (Flashing, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)

– SM-A526B (Flashing, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)

– SM-A725F (Flashing, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)

– SM-A725M (Flashing, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)

– SM-G991B (Flashing, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)

– SM-G991N (Flashing, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)

– SM-G996B (Flashing, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)

– SM-G996N (Flashing, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)

– SM-G998B (Flashing, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)

– SM-G998N (Flashing, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)

– SM-A526U (Flashing, SPR Unlock via server, reboot

جهت خرید این باکس اینجا کلیک نمایید.

همچنین جهت مشاهده ی لیست کامل موجودی باکس و دانگل نیز اینجا کلیک نمایید.