google
حذف داده ها از حساب های گوگل

حذف داده ها از حساب های گوگل

گوگل اعلام کرده است بر اساس خط مشی های جدید خود فضاهای بلا استفاده را پاک سازی می کند.

Google در حال به روزرسانی سیاست خود برای حذف داده های کاربران از محبوب ترین سرویس های خود در حساب هایی است که بیش از دو سال غیرفعال هستند.

از اول ژوئن ۲۰۲۱ ، Google سیاست جدیدی را اعمال می کند که در مورد فضای ذخیره سازی چندین سرویس خود اعمال می شود. در اوایل ۱ ژوئن ۲۰۲۳ ، اگر دو سال غیرفعال باشند ، Google داده ها را از Drive ، Docs ، Sheets ، Slides ، Jamboard ، Gmail ، Photos ، Drawings ، Forms و Sites حذف خواهد کرد.

Google توضیح می دهد کاربرانی که نمی خواهند داده های آنها حذف شود باید برای فعال نگه داشتن آن از سرویس با حساب مرتبط یا در برنامه Google یا از طریق مرورگر استفاده کنند. گوگل همچنین توضیح می دهد که این تغییر در مورد کاربران Google One که ماهیانه هزینه پرداخت می کنند اعمال نخواهد شد.