آیفون‌
مقایسه میزان مصرف باتری انواع آیفون

مقایسه میزان مصرف باتری انواع آیفون

تستی که برای مشخص شدن عملکرد بهترین گوشی‌ها از لحاظ طول عمر باتری صورت گرفته در شرایط آزمایشگاهی بوده و در سه بخش مختلف انجام گرفته است که در زیر مشاهده می کنید.

[TS_Advanced_Tables id=”2″ table_scope=”footable”]